Skaner wewnątrzustny CS 3600

Skaner wewnątrzustny CS 3600 firmy CARESTREAM

INTELIGENTNE SKANOWANIE, EFEKTYWNE REZULTATY

System CAD/CAM w protetyce to krok milowy w stomatologii.W skład tego systemu wchodzą skaner wewnątrzustny,oprogramowanie komputerowe, skanery laboratoryjne i frezarki laboratoryjne.

Główna funkcja skanera wewnątrzustnego to rejestracja warunków w jamie ustnej i przekazanie tych informacji do laboratorium celem wykonania odbudowy protetycznej wspartej na zębach pacjenta lub implantach. Skanerem wewnątrzustnym pobiera się wszelkie dane niezbędne do wykonania pracy protetycznej, w wyniku czego powstaje trójwymiarowy obraz całego zgryzu.

Odbywa się to bez:

  • konieczności pobierania wycisków plastyczną masą protetyczną,
  • bez czasu oczekiwania na jej stężenie,
  • bez trudności w oddychaniu,
  • oraz bez odruchu wymiotnego,

a więc zdecydowanie bardziej komfortowo. Po pobraniu cyfrowego wycisku lekarz bezpośrednio, w dużym powiększeniu, analizuje poprawność przeprowadzonej preparacji zęba.

W razie wykrycia niedoskonałości, lekarz natychmiast jest w stanie dokonać korekty.

Jeżeli preparacja została wykonana prawidłowo, dane cyfrowe są wysyłane do laboratorium, gdzie bez dodatkowej zwłoki technik przystępuje do zaprojektowania i wykonania odbudowy protetycznej.

Nie trzeba - przesyłać za pośrednictwem kuriera wycisków, odlewać modeli gipsowych, czekać aż gips się utwardzi.

Najważniejszą jednak dla nas rzeczą (oczywiście poza komfortem dla pacjenta) jest precyzja powstałego obrazu i brak błędów jakimi obarczony jest wycisk. Zastosowanie tej technologii gwarantuje najlepszą jakość pracy protetycznej.

Przygotowanie do badania CS 3600:

Do wykonania badania skanerem wewnątrzustnym nie jest potrzebne specjalne przygotowanie.