Prosimy o dokładne wypełnienie formularza. Nasz przedstawiciel skontaktuje się państwem telefonicznie w celu potwierdzenia terminu wizyty.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w powyższym formularzu jest EDENT Olaf Bronowicz z siedzibą we Wrocławiu 52-210 przy ulicy B.Strachowskiego 7a/1i, który przetwarza dane w celu prawidłowego diagnozowania i leczenia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procedur medycznych. Informujemy o przysługującym prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.