Mikroskop do leczenia kanałowego.

Mikroskop został zastosowany w stomatologii stosunkowo niedawno. Funkcja mikroskopu polega na znacznym powiększenia i oświetlenia pola zabiegowego. Pomaga on w identyfikacji wcześniej niewykrywalnych struktur, odróżnieniu tkanek patologicznych od zdrowych, umożliwia uwidocznienie ujść kanałów korzeniowych, dostrzeganie przewężeń, obliteracji i perforacji. Powiększenie ułatwia sprawdzenie jakości wykonanego leczenia.

Jednym z podstawowych narzędzi lekarza stomatologa jest jego wzrok. Ciężko jest leczyć coś czego się nie widzi. Niestety pole zabiegowe ma powierzchnie kilku milimetrów, a leczenie dotyczy często struktur wielkości dziesiątych części milimetra, w związku z tym niemożliwym staje się przeprowadzanie precyzyjnego leczenia bez zastosowania odpowiedniego powiększenia oraz silnie, równomiernie i jednolicie oświetlonego pola zabiegowego. Niezbędnym narzędziem pracy staje się mikroskop zabiegowy.

Endodoncja pod mikroskopem jest leczeniem specjalistycznym, które nie jest oferowane w każdym gabinecie dentystycznym. Mikroskop zabiegowy umożliwia leczenie według najwyższych standardów, a prawidłowo przeprowadzony zabieg leczenia kanałowego pozwala uratować zagrożony usunięciem ząb.

Mikroskop pozwala na dokładne zlokalizowanie ujść kanałów, które często gołym okiem pozostają niewidoczne. Liczba kanałów i ich przebieg w obrębie korzenia zęba są bardzo zmienne, a pozostawienie nieoczyszczonego kanału może prowadzić do nawracania stanów zapalnych oraz pojawiania się dolegliwości bólowych. Częstym zjawiskiem są również obliteracje, czyli częściowe zamknięcia światła kanałów. Ich udrożnienie bez kontroli wzroku może prowadzić do groźnych powikłań, jakimi są perforacje – przebicia ścian kanałów korzeniowych. Praca w powiększeniu zmniejsza ryzyko powikłań, gdyż pozwala kontrolować wzrokiem obszar, w którym pracuje lekarz.

Dzięki układowi optycznemu mikroskopu, możliwe jest także leczenie powikłań, do jakich może dochodzić w trakcie leczenia endodontycznego. Zamknięcie perforacji korzenia i wyjęcie złamanego pilnika są bardzo precyzyjnymi zabiegami i wymagają dużych zdolności technicznych lekarza. Jednak bez dużego powiększenia niemożliwe byłoby uwidocznienie otworu perforującego, znalezienie złamanego fragmentu narzędzia, a następnie ich usunięcie i odpowiednie zabezpieczenie światła kanału korzeniowego.

Poza leczeniem endodontycznym w stomatologii mikroskop ma również zastosowanie:

  • Leczenie kanałowym (endodoncja).
  • Leczenie przyzębia (periodontologia).
  • Leczenie próchnicy zębów. Używając mikroskopu, można wykonać bardzo dokładny przegląd uzębienia (wychwycenie zmian próchnicowych w początkowym stadium, szczególnie na powierzchniach stycznych zębów), opracować każdy ubytek próchnicowy (dokładnie oczyścić ząb, nie naruszając zdrowych tkanek).
  • Leczenie implantologiczne.
  • Leczenie protetyczne.