Implanty

Implant.

Jest to nowy korzeń, który zostaje wprowadzony w miejsce usuniętego wcześniej zęba. Implant jest zbudowany z tytanu, który jest traktowany przez organizm jak własna kość.Po kilku miesiącach zrasta się na takiej zasadzie, jak zrastają się złamane kości.

Przed zabiegiem lekarz ocenia stan zdrowia jamy ustnej i zaleca wykonanie zdjęcia RTG. Podstawowym badaniem dzięki któremu lekarz ocenia ilość i jakości kości jest zdjęcie pantomograficzne. W bardziej złożonych sytuacjach wykonuje się tomografię komputerową interesującego fragmentu kości.

Zabieg trwa około 60 minut i jest wykonywaniu w znieczuleniu miejscowym, co jest w zupełności wystarczające aby był całkowicie bezbolesnym. Zabieg wszczepienia implantu jest zabiegiem delikatniejszym od usunięcia zęba.

Po kilku miesiącach w laboratorium technik odbudowuje koronę zęba, której wygląd jest identyczny z innymi zębami pacjenta.

Niewystarczająca ilość kości.

Zbyt mała powierzchnia kości jest podstawowym problemem w implantologii. Aktualnie dzięki dynamicznemu rozwojowi wiedzy na ten temat, wykonuje się zabiegi zwiększające objętość kości nazywane sterowaną regeneracją kości i tkanek (GBR, GBT, osteodystrakcję). Zabiegi te polegają na wprowadzeniu specjalnego preparatu – granulatu, który stanowi rusztowanie dla nowo tworzącej się kości, która wrasta pomiędzy materiał i stabilizuje całą tą budowlę. Granulat z nowo tworzącą się kością oddziela się od dziąsła specjalną błoną- membraną kolagenową, aby zapewnić prawidłowe gojenie się kości. Dla uzyskania w pełni przewidywalnego efektu leczenia potrzebna jest ilość kości wielkości monety 20 gr.


Pytania i odpowiedzi

Jak długo implant utrzymuje się w jamie ustnej?

Prawidłowo założony implant, zrasta się z kością po kilku miesiącach. Następnie odbudowuje się na w implancie utraconego zęba. Tak odtworzona struktura protetyczna spełnia swoje zadania dopóki kość utrzymuje implant. Nie określa się maksymalnego okresu użytkowania implantu. Dla uzyskania wieloletniego pozytywnego efektu leczenia podstawowe znaczenie ma prawidłowa codzienna higiena jamy ustnej, oraz 2 razy do roku wizyty kontrolne w gabinecie stomatologicznym, które dają szanse na wczesne wykrycie nieprawidłowości. Pierwsze implanty wszczepiano w gabinetach stomatologicznych w latach siedemdziesiątych XX wieku i do dzisiaj są użytkowane.

Jaki jest odsetek niepowodzeń?

Leczenie implantologiczne nie jest leczeniem eksperymentalnym. Jest bardzo dobrze zbadana i udokumentowana metoda uzupełniania brakujących zębów. Ustawicznie udoskonalana technologia produkcji implantu oraz aktualne osiągnięcia medycyny pozwoliły uzyskać co najmniej 96% skuteczność leczenia.

Co się dzieje gdy implant się nie zrośnie z kością?

Nieprzyjęcie się implantu wymaga zmiany koncepcji na leczenie chirurgiczne lub protetyczne. Zazwyczaj usuwa się implant i na tym samym spotkaniu wprowadza się drugi lub przeprowadza się leczenie pozwalające zwiększyć objętość i jakość kości. Usunięty implant wysyłany jest do producenta, który przeprowadza analizę przyczyny niepowodzenia. Nieprzyjęcie się implantu nie jest groźne dla zdrowia i wymaga tylko działań miejscowych związanych ze zmianą sposobu założenia nowego implantu.

Jakie są przeciwskazania do wszczepiania implantu?

Aktualnie ocenia się, że nie ma sytuacji w których bezwzględnie nie wolno wszczepić pacjentowi implantu zębowego. Są choroby (cukrzyca, osteoporoza, choroby układu krążenia, choroby stawów, tkanki łącznej) które wymagają odłożenia leczenia do czasu poprawienia się stanu pacjenta. Zawsze w takiej sytuacji stan pacjenta konsultuje się ze specjalistą z danej dziedziny i wspólnie z nim prowadzi się leczenie.

Czy palenie wpływa na implant?

U osób palących ryzyko odrzucenia wszczepu rośnie o 10%. Z badań nad tym problemem wynika, że jednym z głównych problemów jest negatywny wpływ nikotyny na tkankę łączną. Udowodniono, że palenie wpływa też na jakość kości i tym samym powoduje skrócenie okresu użytkowania implantu.

Ile implantów trzeba wszczepić jeżeli nie ma się w ogóle zębów?

W przypadku bezzębia implantów używa się jako elementów stabilizujących zdejmowaną protezę Pacjenta. Wystarczy wtedy założenie od 2 do 4 implantów w jednej szczęce i proteza będzie całkowicie nieruchoma. Jeżeli projektuje się odbudowę protetyczną, która na stałe połączona jest z implantami, potrzebnych jest w szczęce 8, a w żuchwie 6 implantów. Dzięki implantom funkcja żucia zostaje całkowicie przywrócona. Kość jest ciągle stymulowana i nie ulega zanikowi, a wręcz przeciwnie, regeneruje się. Jedzenie może zostać właściwie rozdrobnione, co zapobiega poważnym powikłaniom ogólnoustrojowym związanym z nieprawidowym odżywianiem.