Endodoncja.

Bakterie, niszcząc szkliwo zęba, dostają się do głębiej położonych tkanek – zębiny – i atakują ukrwioną i unerwioną miazgę. Jest to sytuacja niebezpieczna dla zęba i dla całego organizmu. Bakterie przedostając się do krwiobiegu zagrażają zdrowiu wpływając na serce, oczy, nerki, stawy, oraz inne narządy. Taka sytuacja wymaga natychmiastowego leczenia.

W przypadku zaniechania leczenia, bakterie uszkadzają wierzchołek korzenia i kość w bezpośrednim sąsiedztwie zęba. Doprowadza to z czasem do rozwoju trwałych zmian zapalnych, które dają się wyleczyć metodami chirurgicznymi, polegającymi na usunięciu wierzchołka korzenia wraz ze zmianami zapalnymi - resekcja wierzchołka korzenia. Można wówczas w badaniu laboratoryjnym krwi stwierdzić podwyższone wartości OB i liczbę białych krwinek - leukocytów. Świadczy to o przedostaniu się bakterii i ich toksyn do krwiobiegu.

Przebieg leczenia.

Na podstawie zdjęcia RTG określona zostaje liczba kanałów korzeniowych, kształt, przebieg i długość każdego z korzeni. Po postawieniu diagnozy, podawane jest znieczulenie co czyni ten zabieg bezbolesnym. Następnie usuwane są wszystkie uszkodzone przez bakterie tkanki i wytwarzany jest swobodny dostęp do kanałów korzeniowych. Kolejny etap leczenia polega na usunięciu zainfekowanej miazgi z zakażonych kanałów korzeniowych . Po czym ostatecznie mierzona jest długości każdego kanału prze użyciu specjalistycznego urządzenia – endometru. Kiedy zostaje określona długość korzeni, zeskrobuje się bakterie ze ścian kanału korzeniowego razem z zainfekowanymi tkankami i dezynfekuje się wnętrze całego zęba. Ostatni etap leczenia kanałowego polega na osuszeniu kanałów i ich szczelnym wypełnieniu specjalnymi materiałami, które zapewniają ochronę przed wnikaniem bakterii.

Po leczeniu kanałowym, konieczne jest odbudowanie zniszczonego zęba przy użyciu specjalistycznych materiałów, które zapewniają przywrócenie jego kształtu anatomicznego, funkcji i koloru co ostatecznie kończy leczenie.


Pytania i odpowiedzi

Jak długo trwa leczenie kanałowe?

Czas trwania leczenia jest uzależniony od rodzaju leczonego zęba, jego budowy, liczby korzeni, stanu kości sąsiadującej z wierzchołkiem korzeni zębów. Aktualny stan wiedzy i nowoczesne możliwości techniczne bardzo wpłynęły na skrócenie czasu leczenia, nie mniej jednak leczenie zęba z 3 korzeniami trwa od 1 do 3 godzin. Zazwyczaj to leczenie jest przeprowadzane na więcej niż jednym spotkaniu. Czas leczenia może znacznie się wydłużyć jeżeli bakterie i ich toksyny uszkodziły kość w okolicy wierzchołka korzenia.

Kiedy „zatruwa” się zęba?

Aktualnie bardzo rzadko wprowadza się do wnętrza zęba preparaty mające na celu „uśmiercenie” miazgi. Dzieje się tak dlatego, że mamy do dyspozycji bardzo skuteczne środki znieczulające, które umożliwiają bezbolesne usunięcie zainfekowanej miazgi bez jej wcześniejszego chemicznego zniszczenia

Dlaczego leczenie kanałowe jest takie kosztowne?

Nowoczesne leczenie kanałowe wymaga drogiego oprzyrządowania. Poszerzanie kanałów korzeniowych wymaga użycia od kilku do kilkunastu specjalistycznych niklowo - tytanowych narzędzi o różnych średnicach, umożliwiających stopniowe udrożnienie i poszerzenie kanałów korzeniowych. Są to kosztowne narzędzia, których żywotność ogranicza się do kilku użyć . Korzenie bywają zakrzywione, to znacznie utrudnia prawidłowe opracowanie całej długości kanału. Zdarza się, że już przy pierwszym użyciu dochodzi do nieodwracalnego uszkodzenia narzędzia.
Podczas leczenia wykonuje się 2-3 zdjęcia RTG.
Lecząc korzenie wykorzystuje się wiele preparatów chemicznych, umożliwiających uzyskanie trwałego efektu leczenia.

Jaka jest skuteczność leczenia kanałowego?

Leczenie kanałowe jest w 95% skuteczne i daje szansę na wieloletnie utrzymanie zęba w jamie ustnej. Złożona budowa anatomiczna zęba czasami powoduje że nie da się osiągnąć 100% sukcesu pomimo prawidłowego, zgodnego z najnowszymi osiągnięciami medycyny leczenia.