O jakości naszych usług świadczą otrzymane certyfikaty i zaświadczenia

Certyfikat umiejętności w dziedzinie implantologii stomatologicznej Nowoczesne podejście do zarządzania tkankami miękkimi wokół implantów i zębów własnych Techniki zaopatrywania ubytków tkanek miękkich wokół zębów własnych oraz implantów - certyfikat Iberia Dentsply Symposium Tissue Management Advanced Implant Education Program Advanced surgical techniques in implantology Oczekiwania a rzeczywistość kliniczna Profesjonalna komunikacja i obsługa pacjenta w gabinecie stomatologicznym cz. 2. 9. Sympozjum Środkowo-Europejskiej Akademii Implantologii CEIA Certyfikat Umiejętności w dziedzinie Implantologii Stomatologicznej Certificate Curriculum Implantology X Kongres OSIS Implant Continuum Education NYU CD & OSIS & CEIA Sympozjum Środkowo-Europejskiej Akademii Implantologii (CEIA) The International Congress of Oral Implantologists Curriculum Periodontologiczno-Implantologiczne Prof. Markusa Hürzelera Curriculum Periodontologiczno-Implantologiczne Prof. Markusa Hürzelera Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej 8 Sympozjum CEIA 1. Forum Implantologiczne Central European Implant Academy CEiA New York University College of Dentistry Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej
Kurs medyczny - Zarządzanie Sobą Kurs medyczny - Zarządzanie Emocjami Kurs medyczny - Zarządzanie Zespołem Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie DGOI New York University College of Dentistry EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT
EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT EDENT
Certyfikat przynależności do Polskiego Towarzystwa Endodontycznego Międzynarodowy kongres PTSS Poznań Ukończenie szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta Zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta ENDO I. Nowoczesna endodoncja z zastosowaniem mikroskopu Endodoncja maszynowa Endodoncja - techniki podstawowe ENDO IV Nowoczesna endodoncja z zastosowaniem mikroskopu. REENDO

 Rejestracja on-line